Historia

Lata młodości i sukcesy sportowe twórcy systemu Imi Lichtenfelda.

Twórcą systemu był Imi Lichtenfeld (hebr. Imi Sde-Or), urodzony w 1910 roku w Budapeszcie na terenie ówczesnej Monarchii Autro-Węgierskiej. Dzieciństwo i młodość spędził w Bratysławie, gdzie jego ojciec Samuel Lichtenfeld był uznanym detektywem i instruktorem samoobrony w policji. Od wczesnych lat dzieciństwa Imi wychowywał się na salach treningowych. Jego ojciec założył pierwszą siłownię i klub sportów walki w Bratysławie pod nazwą Herkules, w którym ćwiczono ciężką atletykę, zapasy, boks i samoobronę. Wkrótce wyjątkowo utalentowany, młody Imi został mistrzem Słowacji w zapasach (1928 r.), w boksie i gimnastyce (1929 r.). Był to początek jego kariery sportowej. Nieco później zaczął odnosić poważne międzynarodowe sukcesy w zapasach jako zawodnik kadry oraz jako trener.

Imi wychowywał się między innymi w salach treningowych klubu "Herkules" - założonego przez ojca, jednego z pierwszych w Europie klubów, gdzie ćwiczono ciężką atletykę, zapasy, boks i samoobronę. Jako szczególnie utalentowany został w 1928 r. mistrzem Słowacji w zapasach, a w 1929 r. w boksie i gimnastyce. Był to początek jego kariery sportowej. Odnosił międzynarodowe sukcesy szczególnie w zapasach, będąc z czasem notowany jako trzeci na świecie.

Pierwsze doświadczenia z ulicznych starć. Obrona bratysławskiego getta.

W latach trzydziestych, wraz z narastającą falą antysemityzmu Imi zorganizował nieformalną grupę samoobrony składającą się z młodych żydów, która broniła dzielnicę żydowską Bratysławy. Toczył dziesiątki walk ulicznych, w których często dochodziło do użycia noży, pałek, łańcuchów i kastetów. Wtedy też zorientował się, że choć wielkie doświadczenie w walkach sportowych jest bardzo przydatne, często nie wystarczyło wobec bezpardonowej walki ulicznej z uzbrojonymi przeciwnikami. Życie zaczęło szybko weryfikować stosowaną taktykę i skuteczność technik. Tak zaczęły się rodzić zręby systemu zwanego wiele lat później Krav Maga…

Wyjazd Imiego do Palestyny. Wstępuje do podziemnej organizacji militarnej Hagana…

W 1940 roku wobec groźby zatrzymania, Imi uciekł Dunajem na łodzi rzecznej o nazwie „Pentcho”, która przewoziła jedną z ostatnich grup uchodźców z Europy Środkowej do obiecanej ziemi. Niezwykła historia statku Pentcho i jego pasażerów została opowiedziana w książce „Odyssey” napisanej przez pisarza Johna Birmana. Dramatyczna podróż Imiego, trwała przez prawie dwa lata, kiedy to w końcu wylądował w Palestynie. Tu wkrótce został zwerbowany przez żydowską organizację militarną Hagana, w której podjął służbę jako instruktor walki wręcz i wyszkolenia fizycznego szkoląc regularne jednostki i dywersyjne grupy specjalne.

Imi jako szef wyszkolenia fizycznego i walki wręcz IDF – narodziny Krav Maga

W 1948 roku, wraz z powstaniem państwa Izrael, Hagana została przekształcona w Izraelskie Siły Obrony (Israeli Defense Forces, po hebr. Tsahal), w ramach których Imi został szefem wyszkolenia fizycznego i walki wręcz. Funkcję tę pełnił aż do przejścia na emeryturę w 1963 roku. Szkolony w wojsku program treningowy musiał sprostać różnym wymogom: musiał być na tyle prosty w przyswojeniu i w zastosowaniu, aby podczas stosunkowo krótkiego okresu treningowego nie tylko żołnierz elitarnej jednostki mógł osiągnąć wymaganą sprawność fizyczną, psychologiczną i techniczną ale również siedzący za biurkiem urzędnik. Współpracownikami i następcami Imiego Lichtenfelda na stanowisku szefa wyszkolenia fizycznego i walki wręcz w wojsku byli między innymi Eli Avikzar (pierwszy instruktor Imiego), pułkownik David Ben Asher (zwierzchnik Imiego, autor książki „FIGHTING FIT” z roku 1983), Boaz Aviram czy Sakhar Klarfeld.

Po przejściu na emeryturę Imi i jego pierwsi instruktorzy zaczynają szkolić cywilów…

Po odejściu z czynnej służby, Imi zaczął szkolić Krav Maga w życiu cywilnym. Z początku trenowała z nim niewielka ilość najbliższych uczniów z okresu służby wojskowej (między innymi Eli Avikzar, Shayke Barak, Haim Zut, Raffi Algarisi i inni), jednak ich liczba stopniowo rosła. W roku 1972 odbył się pierwszy cywilny kurs dla instruktorów Krav Maga w School for Trainers and Instructors (Szkole dla Trenerów i Instruktorów) przy Wingate Institute of Sport and Physical Education (Instytucie Sportu i Wychowania Fizycznego Wingate). W 1978 roku, Imi i kilku z jego najbliższych studentów założyło Israeli Krav Maga Association (Izraelskie Stowarzyszenie Krav Maga), z zamierzeniem rozpropagowania metody w Izraelu i za granicą i dzielenia się jej wartością w samoobronie.

Początki międzynarodowej ekspansji – Krav Maga w Ameryce.

Pierwszy kurs instruktorski Krav Maga zorganizowany przez Israeli Krav Maga Association i oraz przez państwowy Wingate Institute for Physical Education dla zagranicznych adeptów został zorganizowany w roku 1981, gdy ze Stanów Zjednoczonych przyjechała 23 osobowa grupa (wśród nich znalazł się również Darren Levine – założyciel i szef Krav Maga Association of America i Krav Maga Worldwide). To były początki rozpowszechnienia się Krav Maga na całym świecie.

Krav Maga dociera do Europy

W Europie Krav Maga stawała się coraz popularniejsza za pomocą takich działaczy jak Richard Douieb z Francji (założyciel Europejskiej Federacji Krav Maga), Jyrki Saario (prekursor Krav Maga w krajach Skandynawskich i wieloletni szef wyszkolenia IKMF w Finlandii i Szwecji) czy Tomasz Adamczyk (prekursor systemu w Polsce i założyciel Instytutu Krav Maga Polska). W 1994 wybitny mistrz sztuk i sportów walki Jyrki Saario postanowił wybrać się do Izraela, aby zapoznać się z praktycznie nieznanym w Europie izraelskim stylem samoobrony i walki wręcz. Jyrki po spędzeniu 13 lat w Tajlandii należał do grupy nielicznych europejskich instruktorów Muay Thai, którzy uczyli się i otrzymali certyfikat w ojczyźnie tego niezwykłego sportu walki (uprawnienia nauczyciela Muay Thai i Muay Boran nadał mu mistrz Brong Trairot). Jyrki osobiście poznał Imiego oraz jego czołowych instruktorów, od których uczył się Krav Maga i wymieniał się swoimi doświadczeniami w zakresie walki kontaktowej.

Rozłam w izraelskim stowarzyszeniu. Śmierć Imiego

W latach dziewięćdziesiątych narastające konflikty między czołowymi działaczami Israeli Krav Maga Association doprowadziły do rozłamu, w efekcie którego grupa instruktorów zdecydowała się pójść inną drogą (wcześniej już część instruktorów starszego pokolenia założyła swoje szkoły). W roku 1996 Imi wyraził swoją wolę założenia International Krav Maga Federation (IKMF) za kierownictwem Eyala Yanilova, za którym podążyli między innymi Avi Moyal, Eli ben Ami i Gaby Noah – dziś czołowi instruktorzy w świecie Krav Maga. Do nowej organizacji wkrótce dołączył Jyrki Saario, który w Finlandii i Szwecji założył pierwsze zagraniczne filie IKMF. Jyrki został szefem wyszkolenia IKMF na całą Skandynawię i brał czynny udział w życiu organizacji. Wkrótce Jyrki Saario otrzymał czarny pas i dyplom instruktorski od samego Imiego Lichtenfelda. Imi pragnął aby Krav Maga, dzieło jego życia, było nauczane na całym świecie. Stojąc ponad podziałami Imi do końca życia osobiście nadzorował rozwój swoich instruktorów w Izraelu i tych, którzy przyjeżdżali z zagranicy. Grandmaster Imi Lichtenfeld (Imi Sde-Or) zmarł 9 stycznia 1998.

Rozwój i rozłam w International Krav Maga Federation.

Wkrótce International Krav Maga Federation stała się największą organizacją rozpowszechniającą dziedzictwo Imiego Lichtenfelda, która mogła się pochwalić przedstawicielstwami w Europie, w Azji, zarówno w Ameryce Północnej jaki i w Południowej oraz w Australii. Jednak konflikty między izraelskimi liderami organizacji spowodowały, że w roku 2010 prezydent i szef wyszkolenia Eyal Yanilov opuścił federację i założył firmę pod nazwą Krav Maga Global (KMG by Eyal Yanilov). Instruktorzy na całym świecie musieli podjąć decyzję czy działać dalej w ramach IKMF, KMG, wybrać zupełnie inną organizację lub rozpocząć własną, samodzielną drogę. Obecnie największe organizacje Krav Maga nawiązujące do dzieła Imiego to: Krav Maga Global (KMG), International Krav Maga Federation (IKMF), Krav Maga Worldwide (KMWW), Israeli Krav Maga Association (IKMA), European Krav Maga Federation (EKMF), Krav Maga Federation of South America

Nowa wizja – założenie Krav Maga Network…

Jyrki Saario obok prowadzenia zajęć Krav Maga, opracował nowy system samoobrony i walki wręcz pod nazwą Scandinavian Defendo. W roku 2008 podczas prowadzenia szkoleń Defendo spotkał się z László Tóthem a kilka miesięcy później z Istvanem Nagy. Po czteroletniej współpracy i długich konsultacjach w maju roku 2012 Jyrki Saario (pierwszy europejski instruktor IKMF, szef wyszkolenia Fińskiej Federacji Krav Maga), Istvan Nagy (prekursor Krav Maga na Węgrzech, szef grupy instruktorskiej w Warszawie) i Laszló Tóth (prekursor Krav Maga na Węgrzech, właściciel największego centrum sztuk walki w Środkowej Europie) podejmują decyzję o założeniu nowej platformy współpracy pod nazwą Krav Maga Network, która ma na celu propagować pierwotną, klasyczną wersję Krav Maga, którą nazwali Classic Krav Maga. Wkrótce dołącza do nich grupa instruktorów ze Szwecji. Natomiast dalszą historię napisze przyszłość…