NIEKARALNOŚĆ
W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby nie karane,(dotyczy kodeksu karnego.) Student trenujący zobowiązany jest podczas rejestracji do podpisania stosownego oświadczenia. Zastrzegam sobie prawo, w szczególnych przypadkach do poproszenia o dostarczenie w.w. zaświadczenia wystawionego przez Krajowy Rejestr Karny (KRK).

NIEPEŁNOLETNIOŚĆ
 Minimalnym wiekiem dla trenujących w sekcjach dla osób dorosłych jest 14 lat. Sekcja Krav Maga Young ( 9-14 lat ). Od  nieletnich  wymagamy pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, na udział w treningach.

 
WARUNKI ZDROWOTNE
Trenujący proszeni są o dostarczenie instruktorowi zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do rekreacyjnego uprawiania samoobrony.


 
PAMIĘTAJ O HIGIENIE:
w czasie treningu będziesz miał bliski kontakt fizyczny z innymi osobami.


DBAJ O ZDROWIE SWOJE I INNYCH:
zrezygnuj z zajęć jeśli jesteś chory lub osłabiony.


PRZESTRZEGAJ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA:
1. Wykonuj ćwiczenia zgodnie z poleceniem Instruktora.
2. Nie oddalaj się z miejsca treningu podczas trwania zajęć bez powiadomienia Instruktora.
3. Korzystaj ze sprzętu treningowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Wybieraj obuwie sportowe bezpieczne dla Ciebie i partnera, tzn. takie, w którym sam akceptowałbyś kopnięcie.
5. Zdejmij biżuterię, zegarek i inne akcesoria mogące uszkodzić Ciebie lub partnera.
6. Zawsze informuj instruktora o niedyspozycji lub nagłym pogorszeniu stanu zdrowia.